Català / English
TPV Virtual de corredors.cat
24 hores per equips (7 a 24 membres)
14 de desembre de 2019 a les 12:00h


Per a completar el procés d'inscripció de l'equip, cal enviar un mail a inscripcions24hores@gmail.com adjuntant un excel amb les dades personals dels integrants de l'equip, ordenades en 3 columnes, amb el nom i 2 cognoms a la primera columna, DNI a la segona, i data de neixament a la tercera columna.

It is requested, in order to complete the registration, to send an email to inscripcions24hores@gmail.com attaching an Excel file with the team members personal data. File will contain 3 columns: full name, Id card and birthday.

*Type
*Name
*Surname
*Address
*City
*Postal code
*Country
*Nacionality
*Birth
/ /
*Id / Passport
*Gender
*Phone
Club
YellowChip
-
*Email
Federated number
T-shirt size
Are you insured?
Observations