Català / English
TPV Virtual de corredors.cat
Jocs infantils i xocolatada
15 de desembre de 2018 a les 16:30h

NOTA IMPORTANT: Aquest formulari s'ha d'omplir amb les dades del nen/a
*Type
*Name
*Surname
*Address
*City
*Postal code
*Country
*Nacionality
*Birth
/ /
*Id / Passport
*Gender
*Phone
Club
YellowChip
-
*Email
Federated number
T-shirt size
Are you insured?
Observations