Català / English
TPV Virtual de corredors.cat
24h per parelles
15 de desembre de 2018, a les 12:00

Si no tens xip groc selecciona al tipus la cursa sense xip.
If you don't have your own YellowChip select race type without chip ('sense xip')
Ho sentim, la cursa "24 hores: 24h per parelles" o be és tancada o ja ha assolit el numero màxim de places.