Català / English
TPV Virtual de corredors.cat

Sopar 10è aniversari corredors.cat

Hotel Icària
20 de Gener de 2017 a les 21:00

Preu per persona, 31 €

Ho sentim, la cursa "Sopar X aniversari" o be és tancada o ja ha assolit el numero màxim de places.